Čo robiť počas búrky: Ako ochrániť spotrebiče v domácnosti pred zásahom blesku
Čo robiť počas búrky: Ako ochrániť spotrebiče v domácnosti pred zásahom blesku

Čo je to blesk

Blesk je prírodný elektrický výboj, ktorý vzniká pri búrkach medzi oblakmi alebo medzi oblakmi a zemou. Blesk môže dosiahnuť teplotu až 30 000 °C, čo je približne päťnásobok teploty na povrchu Slnka. Okrem intenzívneho svetla produkuje blesk aj silný zvukový efekt, známy ako hrom, ktorý vzniká rýchlym zahrievaním a rozťažovaním vzduchu.

Typické napätie bleskového výboja sa pohybuje v rozmedzí 100 miliónov až 1 miliardy voltov. Toto enormné napätie sa postará o to, že blesk má schopnosť prekonať veľké vzdialenosti vzduchom a môže spôsobiť vážne škody na budovách, stromoch a elektronických zariadeniach.

Ako môže blesk poškodiť elektrické spotrebiče v domácnosti

Blesk môže spôsobiť vážne poškodenie elektrických spotrebičov v domácnosti rôznymi spôsobmi:

1. Priamy zásah blesku

Priamy zásah blesku do budovy je relatívne zriedkavý, ale ak k nemu dôjde, môže spôsobiť rozsiahle škody. Energia z blesku vie priamo preniknúť do elektrických rozvodov budovy a tým prejsť do pripojených spotrebičov. Táto obrovská energia môže spôsobiť okamžité zničenie zariadení, ich vnútorných komponentov alebo dokonca vyvolať požiar.

2. Prepäťové vlny

Aj keď blesk nezasiahne priamo budovu, môže spôsobiť tzv. prepäťové vlny. Keď blesk zasiahne elektrické vedenie alebo blízke objekty, môže vytvoriť náhle a veľmi vysoké napätie, ktoré sa šíri elektrickými rozvodmi až do vašej domácnosti. Prepäťové vlny môžu zasiahnuť spotrebiče cez elektrickú sieť, telefónne linky alebo káblové pripojenia a poškodiť ich vnútorné elektronické obvody.

3. Indukované napätie

Blesk môže tiež vytvárať indukované napätie v kovových vodičoch a iných vodivých materiáloch v blízkosti výboja. Toto indukované napätie sa môže preniesť na elektrické spotrebiče a spôsobiť ich poškodenie, aj keď nie sú priamo pripojené k elektrickej sieti. Tento mechanizmus môže byť obzvlášť problematický v moderných domácnostiach s množstvom elektroniky.

4. Elektromagnetický impulz (EMP)

Blesk generuje silné elektromagnetické impulzy, ktoré môžu narušiť fungovanie elektronických zariadení. EMP môže spôsobiť problémy s dátami, zničenie pamäťových modulov alebo narušenie citlivých elektronických súčiastok. Zariadenia ako počítače, televízory a iné elektronické prístroje sú obzvlášť náchylné na poškodenie týmto spôsobom.

Ochrana spotrebičov pred bleskom

Chrániť vaše spotrebiče pred poškodením bleskom vám pomôže niekoľko krokov: 

Bleskozvod

Mimoriadne dôležitým prvkom ochrany budovy je bleskozvod. Ide o zariadenie, ktoré poskytuje bezpečnú cestu pre bleskový výboj do zeme. Tým sa znižuje riziko poškodenia budovy a elektrických systémov v nej. Inštalácia bleskozvodu na vašom dome je zásadným opatrením, ktoré vám pomôže minimalizovať riziko problémov spôsobených úderom blesku.

Prepäťová ochrana

Prepäťové ochrany sú jedným z najdôležitejších nástrojov na ochranu vašich elektronických zariadení pred náhlym nárastom napätia, ktoré môže búrka spôsobiť. Prepäťová ochrana funguje ako bariéra medzi vašimi zariadeniami a zdrojom napätia. V prípade prepätia, spôsobeného napríklad úderom blesku do elektrickej siete, absorbuje prepäťová ochrana nadbytočnú energiu a zabráni jej prieniku do vašich zariadení. Investícia do kvalitnej prepäťovej ochrany je preto veľmi rozumným krokom.

Vyťahovanie spotrebičov zo zásuvky

Jednou z najčastejších otázok počas búrky je, či je potrebné vyťahovať spotrebiče zo zásuvky.. Aj keď máte nainštalovanú prepäťovú ochranu a bleskozvod, tento zastaraný spôsob ochrany je jednoznačne najistejším spôsobom, ako ochrániť vaše zariadenia. Blesk má obrovskú energiu a v extrémnych prípadoch môže prepäťovú ochranu prekonať. Rovnako ani bleskozvod nie je vždy stopercentný. Počas silnej búrky vám preto odporúčame spoľahnúť sa aj na toto staré, ale stále účinné opatrenie. 

Nepoužívanie spotrebičov počas búrky

Používanie elektronických zariadení počas búrky môže byť rizikové nielen pre samotné zariadenia, ale aj pre vás. Elektrické výboje môžu prejsť cez elektrickú sieť a spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Zvlášť rizikové je používať zariadenia pripojené k externým anténam alebo káblovým sieťam, ako sú televízory alebo počítače pripojené na internet cez káblový modem. 

Buďte pripravení a chráňte svoje elektronické zariadenia efektívne, aby ste predišli nepríjemným prekvapeniam počas búrok. Počas silnej búrky môže vypadnúť vo vašej oblasti aj elektrický prúd. Môže sa tak stať, že svoje spotrebiče nebudete môcť používať aj niekoľko hodín po skončení búrky. Ak sú nevyhnutné napríklad pre vašu prácu, či máte pravidelne plnú chaldničku alebo mrazničku, odporúčame vám vybaviť si domácnosť aj  záložným zdrojom pre domácnosť.