• JA-63S-100 Jablotron bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty

JA-63S-100 Jablotron bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty

Bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty JA-63S-100 je určený na detekciu požiarneho nebezpečenstva v interiéri obytných a obchodných budov. Nie je určený na inštaláciu do priemyselných prostredí. Je napájaný z jednej batérie a má zabudovanú varovnú sirénu a svetelnú signalizáciu.

Výrobca:
Jablotron
Obj. čislo:
JA-63S-100
Záruka:
až 7 rokov

JA-63S-100 Jablotron bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty

Informáciu o požiarnom poplachu môže bezdrôtovo hlásiť do systému JABLOTRON 100.

JA-63S-100 tvorí kombinácia dvoch samostatných detektorov – optického detek-tora dymu a teplotného detektora. Optický detektor dymu pracuje na princípe rozptylu svetla a je veľmi citlivý na väčšie častice nachádzajúce sa v hustom dyme. Menej citlivý je na malé častice v čisto horiacich požiaroch, ktoré vznikajú napr. pri horení niektorých kvapalín (alkohol atď.). Uvedený nedostatok odstraňuje zabudovaný teplotný detektor, ktorý má síce pomalšie reakcie, ale na požiar, pri ktorom sa vyvíja rýchle veľké teplo s malým množstvom dymu, reaguje podstatne lepšie.

Mikroprocesor robí digitálnu analýzu obidvoch veličín, čo výrazne zlepšuje rozlíšenie skutočných a falošných poplachov. Pomocou prepínačov možno voliť funkciu detektorov alebo ich kombináciu.

Technické parametre

Napájanie alkalická batéria 1,5 V AA
Typická životnosť batérie cca 2 roky
Komunikačné pásmo 868,5 MHz, protokol JABLOTRON 100
Komunikačný dosah 100m (priama viditeľnosť)
Detekcia dymu optický rozptyl svetla
Citlivosť detektora dymu m = 0,11 - 0,13 dB/m podľa STN EN 54-7
Detekcia teplôt trieda A2 podľa STN EN 54-5
Poplachová teplota +60 °C až +70 °C
Akustický výkon zabudovanej sirénky min. 85 dB / 3m A
Rozsah pracovných teplôt -10 až +70 °C
Rozmery priemer 126 mm, výška 65 mm
Spĺňa požiadavky STN EN 14 604, A2 STN EN 54-5, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 300220, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR - 34/2012

Parametre