Naučte sa užitočné klávesové skratky pre Windows, ktoré vám uľahčia život
Naučte sa užitočné klávesové skratky pre Windows, ktoré vám uľahčia život

Čo sú to klávesové skratky

Klávesové skratky predstavujú stlačenie viacerých kláves naraz pre vykonanie špecifickej úlohy. Ich cieľom je zjednodušiť prístup k viacerým bežne používaným úkonom, ku ktorým inak vedie aj niekoľko klikov myšou. Použitie klávesovej skratky vďaka tomu šetrí čas a zvyšuje efektivitu práce, nakoľko vaše prsty nemusia opustiť klávesnicu.

Najpoužívanejšie klávesové skratky

Pre väčšinu bežne vykonávaných úkonov na PC či notebooku existuje prislúchajúca klávesová skratka. Väčšina ľudí si však pod klávesovou skratkou predstaví len staré známe CTRL + C alebo CTRL + V, prípadne tí zdatnejší aj CTRL + P

Áno. Práve tieto klávesové skratky sú najpoužívanejšie. No užitočných klávesových skratiek existuje omnoho viac. Väčšina klávesových skratiek Windows používa niektorú z kláves CTRL, SHIFT, ALT alebo Windows.

Klávesové skratky s klávesou “CTRL”

Klávesové skratky vo Windows vytvorené s použitím klávesy CTRL slúžia najčastejšie na vykonanie špecifického úkonu, napríklad už spomínané kopírovanie a následné prilepenie.

Kopírovanie

Pri kopírovaní obsahu, súborov vám pomôžu klávesové skratky CTRL + C, ktorá slúži na kopírovanie obsahu a následne CTRL + V, ktorá vloží kopírovaný obsah. Pomôcť si môžete aj klávesovou skratkou CTRL + A. Tá vám označí všetok obsah v otvorenom priečinku alebo texte. S klávesovou skratkou CTRL + X jednodcho kopírovaný obsah vystrihnete a môžete ho vložiť inde.

Formátovanie

Bold, kurzíva či podčiarknuté písmo? Aj takéto formátovanie zvládnete prostredníctvom klávesových skratiek. Na zvýraznenie písma boldom slúži klávesová skratka CTRL + B, na kurzívu upravíte písmo pomocou CTRL + I a o podčiarknutie sa postará CTRL + U. Klávesová skratka CTRL + J zarovná text podľa okrajov a CTRL + E na stred.

Zatvorenie/vyhľadanie/uloženie

Aj vyhľadať, otvoriť, uložiť či zatvoriť súbor môžete pomocou klávesovej skratky. Na zatvorenie slúži CTRL + W, vyhľadanie CTRL + F, ktoré môžete použiť aj na vyhľadanie konkrétneho textu v textovom editore. Rýchle uloženie súboru zvládne klávesová skratka CTRL + S a s tlačením vám pomôže CTRL + P.

Klávesová skratka 

Úkon

CTRL + A

označiť všetko 

CTRL + B

bold písmo 

CTRL + C

kopírovať

CTRL + E

zarovnať text na stred

CTRL + F

vyhľadať

CTRL + I

kurzíva písmo 

CTRL + J 

zarovnať text podľa okrajov

CTRL + L 

zarovnať text vľavo

CTRL + N 

vytvoriť nový dokument 

CTRL + O

otvoriť 

CTRL + P

tlačiť 

CTRL + R

zarovnať text vpravo 

CTRL + S

uložiť 

CTRL + U

podčiarknuté písmo 

CTRL + V

vložiť

CTRL + W

zatvoriť

CTRL + X

vystrihnutie textu a kopírovanie

CTRL + Y

vrátiť vykonanú zmenu

CTRL + Z

odstrániť predošlú zmenu

CTRL + +

zväčšiť obrazovku

CTRL + - 

zmenšiť obrazovku

CTRL + 0 

vrátiť veľkosť obrazovky na pôvodnú

Klávesové skratky s klávesou “SHIFT”

Klávesa shift môže byť na klávesnici označená dvoma spôsobmi - slovom shift alebo výraznou šípkou smerom nahor. Aj táto klávesa je súčasťou viacerých užitočných klávesových skratiek. Napríklad klávesová skratka SHIFT + CTRL + ESC vám ovorí správcu úloh vo vašom počítači.

Klávesová skratka 

Úkon

SHIFT + šípka 

zvýraznenie textu v smere šípky 

SHIFT + CTRL + ESC 

otvorí správcu úloh 

SHIFT + DELETE 

presunutie položky do koša 

SHIFT + F10

zobrazenie kontextovej ponuky

Klávesové skratky s klávesou “WIN”

Klávesové skratky s klávesou WIN sú určené najmä na zjednodušenie ovládania počítača. Azda najznámejšia skratka je stlačenie samotnej klávesy WIN, ktorá vám otvorí ponuku v rámci Štart menu.

Klávesová skratka 

Úkon

WINDOWS

otvorenie menu štart 

WINDOWS + D

zobrazenie pracovnej plochy 

WINDOWS + E

otvorenie prieskumníka

WINDOWS + I

otvorenie nastavení

WINDOWS + L

uzamknutie PC alebo prepnutie kont

WINDOWS + M

minimalizovanie všetkých okien

WINDOWS + SHIFT + M 

obnovenie minimalizovaných okien

WINDOWS + SHIFT + S 

snímka obrazovky

WINDOWS + medzerník

prepnutie vstupného jazyka a rozloženia klávesnice

Klávesové skratky s klávesou “ALT”

Klávesa ALT je známa najmä ako pomocník na písanie rôznych špeciálnych znakov. No okrem toho sa používa aj v ďalších užitočných klávesových skratkách.

Klávesová skratka 

Úkon

ALT + tab

prepínanie medzi otvorenými oknami 

ALT + medzerník

otvorenie windows menu pre používaný program

ALT + ESC 

prepínanie medzi otvorenými oknami 

ALT + CTRL + šípky 

prevrátenie obrazovky 

ALT + CTRL + P 

náhľad súboru pred tlačou 

Písanie špeciálnych znakov 

Potrebovali ste už niekedy použiť veľké ô? Ide o jeden z najmenej používaných znakov vôbec. Aj preto väčšina ľudí nevie, ako ho napísať. Pritom stačí použiť jednoduchú klávesovú skratku ALT + š a následne SHIFT + o.

Podobne to je aj s veľkým ä. Napíšete ho taktiež jednoducho pomocou klávesovej skratky ALT + = a následne SHIFT + A.

Klávesová skratka 

Znak

ľavý ALT + 226 alebo pravý ALT + š a následne SHIFT + o

Ô 

ľavý ALT + 0196 alebo pravý ALT + = a následne SHIFT + A

Ä

ľavý ALT + 148 alebo pravý ALT + = a následne O

ö 

ľavý ALT + 0252 alebo pravý ALT + = u 

ü

pravý ALT + E

 €

pravý ALT + ô

$

pravý ALT + F a pravý ALT + G

[]

pravý ALT + V 

@

ľavý ALT + 59

;

pravý ALT + x

#

pravý ALT + B a pravý ALT + N 

{}

pravý ALT + W 

|

Klávesové skratky pre internetové prehliadače 

Či už používate internetový prehliadač Chrome, Opera, Firefox alebo Edge, najčastejšie používané klávesové skratky pre internetové prehliadače, vám budú fungovať v každom z nich.

Klávesová skratka 

Úkon

END

prechod na koniec stránky

HOME

prechod na začiatok stránky 

Medzerník 

posunutie stránky smerom nadol 

F5 

znovunačítanie otvorenej stránky 

CTRL + H

otvorenie histórie 

CTRL + J 

otvorenie sťahovania 

CTRL + N

otvorenie nového okna

CTRL + T

otvorenie novej karty 

CTRL + SHIFT + N 

otvorenie nového inkognito okna 

CTRL + SHIFT + T 

znovuotvorenie zatvorenej karty 

CTRL + W

zatvorenie aktuálnej karty 

CTRL + číslo 1 až 9 

posúvanie sa medzi kartami podľa poradia 

Ako vytvoriť vlastnú klávesovú skratku vo Windows

Operačný systém Windows okrem integrovaných skratiek ponúka aj možnosť vytvorenia vlastných klávesových skratiek. Potrebovať budete nástroj od Microsoftu PowerToys. Nájdete ho na stiahnutie bezplatne v oficiálnom Microsoft Store. Postup vytvorenia vlastnej klávesovej skratky je následne jednoduchý:

1. Otvorte si v PowerToys správcu klávesnice - “Keyboard manager”

2. Kliknite na “Remap a shortcut”

3. Kliknite na + 

4. Vytvorte si potrebnú klávesovú skratku

5. Uložte skratku kliknutím na OK

Vlastné klávesové skratky sú populárne nielen medzi programátormi. Takýmto postupom si totiž môžete vytvoriť klávesovú skratku doslova na čokoľvek, čo potrebujete pravidelne vykonávať na svojom počítači. Použitá kombinácia kláves je čisto len na vašom uvážení.

Či už použijete klávesové skratky na notebooku alebo na klávesnici k počítaču, veríme, že vaša práca s PC sa omnoho zefektívni. K ešte väčšej efektivite pri písaní a práci s počítačom vám pomôže aj mechanická klávesnica. Viac o porovnaní membránovej a mechanickej klávesnice si môžete prečítať v našom článku: Mechanická alebo membránová klávesnica? Ktorú si vybrať?