Filozofia a kódex spoločnosti Hacom

Filozofia spoločnosti

  • Naším cieľom a filozofiou je, aby bol zákazník maximálne spokojný s našou službou a tovarom. Zároveň dbáme na vytváranie dlhodobej, komplexnej spolupráce s našimi zákazníkmi.

  • Zákazník je spokojný, pokiaľ mu jeho zariadenie, sieť alebo internet bezchybne funguje, preto sa snažíme ponúkať prevažne dlhodobo overených výrobcov zariadení. Rovnako je spokojný, keď sa v prípade poruchy postaráme o bezproblémové vyriešenie jeho požiadavky, prípadne reklamácie.

  • Pravidelným vzdelávaním maximalizujeme efektívnosť a spoľahlivosť.

  • Chceme byť dlhodobým zodpovedným partnerom pre našich zákazníkov. Snažíme sa vytvárať nadštandardné vzťahy a vždy vykonávať prácu rovnako k zákazníkovej, aj našej spokojnosti.

 

 

Kódex spoločnosti

  1. Voči zákazníkom a obchodným partnerom sa správame zdvorilo a s úctou.

  2. Službu alebo produkty poskytujeme na základe odbornej telefonickej alebo osobnej analýzy.

  3. Potreby a spokojnosť klienta kladieme na prvé miesto.

  4. Zaväzujeme sa k diskrétnosti a ochrane v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. Robíme všetky potrebné činnosti preto, aby sme tieto údaje ochránili.

  5. Vždy sme naklonení na stranu nášho odberateľa.