HSP - hlasová signalizácia požiaru

Hlasová signalizácia požiaru je bežnou súčasťou elektronickej požiarnej signalizácie. Nutnosť jej inštalácie vymedzuje rovnaká vyhláška - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z.z. Predstavuje zariadenie, ktoré slúži na evakuláciu osôb pomocou hlasovej evakulačnej správy.. 

Hlavnou úlohou hlasovej signalizácie požiaru je ochrana ľudských životou prostredníctvom rýchleho a zreteľného upozornenia na potrebu evakulácie. Okrem toho sa však v praxi zvykne HSP využívať aj na reklamné oznamy, služobné hlásenia či prehrávanie hudby. Hlasovú požiarnu signalizáciu tak oceníte aj tam, kde jej povinnú montáž zákon neukladá.

            Základom pre bezpečnú a rýchlu evakuláciu je správna hlasitosť a najmä zrozumiteľnosť evakulačnej správy. Dôležitú úlohu pri návrhu a montáži tohto systému preto zohráva nielen splnenie zákonom stanovených noriem, ale aj vhodné rozmiestnenie reproduktorov vzhľadom na akustické vlastnosti objektu. Ponúkame vám návrh a montáž hlasovej požiarnej signalizácie v Žiline a na celom Slovensku v súlade so všetkými zákonnými požiadavkami s ohľadom na špecifiká vašej nehnuteľnosti. Postaráme sa o profesionálnu ochranu pred požiarom v hoteli, ubytovni, kongresových priestoroch, vo firme alebo v akejkoľvek inej nehnuteľnosti.

Dobre si uvedomujeme dôležitosť nielen HSP, ale celého systému ochrany pred požiarom, a preto vám zabezpečíme aj pravidelné revízie a servis. Silnú základňu na inštalácie máme najmä v Žiline a v Žilinskom kraji, ale vieme pokryť aj ostatné časti Slovenska.

Cenová ponuka pre EPS/HSP
verify

* Tento údaj je povinný