GS-133 Jablotron zbernicový detektor horľavých plynov

Zbernicový detektor GS-133 slúži na indikáciu úniku horľavých plynov. Vnútorný senzor deteguje všetky typy horľavých plynov (zemny plyn, propan, butan...) a reaguje v dvoch úrovniach koncentrácie. Napájanie 12 V.

Výrobca:
Jablotron
Obj. čislo:
GS-133

GS-133 Jablotron zbernicový detektor horľavých plynov

Technické údaje

citlivosť (koncentrácie):
  Metan Propan Iso-butan
1. stupeň 10 ±3% DMV (0.50 % obj.) 18 ±3% DMV (0.30 % obj.) 23 ±3% DMV (0.30 % obj.)
2. stupeň 18 ±3% DMV (0.80 % obj.) 30 ±3% DMV (0.50 % obj.) 40 ±3% DMV (0.50 % obj.)
DMV = Dolná medza výbušnosti (100 %) podľa STN EN 60079-20-1: pre metan je 4,4 % obj. koncentrácie, pre propan 1,7 % obj. koncentrácie, pre iso-butan 1,3 % obj. koncentrácie, vo výrobe kalibrované iso-butanom.
Napájanie

12 V js. ± 20 % / 100 mA

Zvuková signalizácia 94 dB / 0,3 m
Reléový výstup voliteľná reakcia na 1. alebo 2. stupeň
Zaťažiteľnosť výstupu prepínací kontakt max.230 V / 5 A
Pracovná teplota -10 °C až +40 °C
Pracovná relatívna vlhkosť max. 75 %
Skladovacia teplota -20 °C až 50 °C
Čas stabilizácie 90 s
Reakčná doba max. 20 s
Metóda detekcie katalytické spaľovanie
Krytie IP 30 (STN EN 60 529)
Životnosť zariadenia min. 5 rokov
Konštruované pre prevádzku v bežných atmosférických tlakoch 86 až 106 kPa
Spĺňa STN EN 50194-1, STN EN 60079-29-1, STN EN 50130-4, STN EN 55022
Pre priestory bez nebezpečia výbuchu - zóna 2 STN EN 60079-10

Parametre