Ako čítať energetické štítky spotrebičov
Ako čítať energetické štítky spotrebičov

Čo sú to energetické štítky

Hlavnou úlohou energetických štítkov je poskytnúť nám prehľad o energetických nárokoch vybraného spotrebiča. Zjednodušene povedané – vďaka energetickému štítku vieme približne určiť, ako ovplyvní používanie daného spotrebiča naše náklady na elektrickú energiu.

Energetické štítky sa pri vybraných spotrebičoch používajú už od roku 1995, no viac do popredia sa dostali až v roku 2010, odkedy sú na základe nariadenia EÚ povinné pre množstvo druhov elektrických spotrebičov.

Nové energetické štítky 2021

V marci 2021 došlo k zásadnejšej revízií energetických štítkov a pre produkty ako sú umývačky riadu, práčky a práčky so sušičkou, chladničky, mrazničky a vinotéky, svietidlá (zmena platí od 1. septembra 2021), televízory, monitory a digitálne informačné displeje boli zavedené nové energetické štítky.

Hlavnou zmenou prešla energetická stupnica. Pôvodne používané energetické štítky mali stupnicu so škálou písmen od A do G, pričom skupina A bola ešte rozdelená na tri ďalšie energetické triedy A+, A++, A+++.

Od marca 2021 sa už používa len stupnica od A po G, pričom rozdiel medzi jednotlivými triedami zodpovedá rozdielu v spotrebe cca na úrovni 20 %.

Výrobky, ktoré predtým spadali do kategórie A+++, prešli do kategórie B až D. Keďže mnohí boli naučení hľadať v obchodoch spotrebiče označené „Áčkom s čo najviac pluskami“ začiatky používania nových štítkoch vyvolali menší zmätok. Predsa len, na prvý pohľad to vyzeralo, akoby sa z našich obchodov vytratili energeticky menej náročné spotrebiče. Tie, samozrejme, nezmizli a ako dnes už vieme, je potrebné hľadať ich pod iným označením.

Aké informácie vyčítate z energetického štítku

Čo všetko sa dozviete z energetického štítku si ukážeme na štítku k LED TV SENCOR.

QR kód

Po načítaní QR kódu nájdete detailné informácie o danom spotrebiči v online databáze EPREL. Príklad niektorých parametrov nájdete v obrázku nižšie.

Stupnica energetickej triedy

Grafické zobrazenie celej energetickej stupnice od A do G, pričom jednotlivé stupne úspornosti sú nielen označené písmenami, ale aj farebne odlíšené v štýle semaforu – zelená je najlepšia. Vpravo od stupnice nájdete označenú triedu, do ktorej spadá daný spotrebič.


Zdroj: EPREL

Spotreba elektrickej energie

Údaj o spotrebe elektrickej energie prepočítava koľko kWh minie spotrebič na svoju prevádzku. Spotreba môže byť udaná za jeden rok prevádzky (napríklad chladnička), na 100 cyklov použitia (napríklad pri práčke) alebo na 1000 hodín prevádzky (napríklad televízory).

Ďalej na energetických štítkoch nájdete špeciálne informácie potrebné len pre daný druh spotrebiča. Ide napríklad o hlučnosť, EKO režim alebo spotrebu vody.


Zdroj: EPREL

Energetické štítky vám môžu pomôcť uľahčiť rozhodovanie medzi dvoma konkrétnymi spotrebičmi. Hoci produkty s lepšou energetickou triedou sú zvyčajne o niečo drahšie, v konečnom dôsledku prinesú nemalú úsporu pri používaní.