Digitálny žiak1. Pre koho je projekt určený?

 

Cieľové skupiny:

 žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)

• žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami podľa § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z.z. žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí

• žiaci , ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60 % medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)

• žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023)

 

2. Ako to funguje?

 

1. Vyplňte registračný formulár študenta k projektu Digitálny žiak. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR overí vaše údaje. Tento proces môže trvať niekoľko dní, pretože overenie údajov sa vykonáva postupne.

2. Po potvrdení vášho oprávnenia vám príde správa (SMS alebo e-mail) s informáciami, ako môžete uplatniť svoj príspevok na stránke hacom.sk. Na stránke hacom.sk si môžete vybrať zariadenie (notebook alebo tablet), ktoré spĺňa kritériá pre uplatnenie príspevku.

3. Navštívte s vašim zákonným zástupcom predajňu Hacom, kde predajca aktivuje zariadenie a odovzdá váš nový notebook alebo tablet.

4. Teraz môžete svoje nové zariadenie plnohodnotne používať. Ak patríte medzi oprávnených užívateľov a chcete získať digitálny príspevok, vyplňte registračný formulár.

 

3. Zoznam produktov, ktorým bola pridelená dotácia

Môžete si vybrať zo kompletného zoznamu oprávnených zariadení na základe ich použitia, operačného systému Windows alebo MacOS, farby alebo výkonu. Na výber máte notebooky pre hranie hier, notebooky pre študentov a notebooky pre profesionálnu alebo grafickú tvorbu videí.

4. Aká bude kúpna cena?

Na našich stránkach nie je táto výška zľavy odpočítaná. Pre tých, ktorí získajú príspevok na notebook alebo tablet, bude zo zľavnenej ceny ešte odpočítaný príspevok.

Príspevok je možné uplatniť len pri nákupe v našej kamennej predajni v Žiline - Považský Chlmec. Nie je možné ho uplatniť pri online objednávke.

Príklad č.1

 • zariadenie: notebook 
 • predajná cena: 372,90 €
 • príspevok: -350 €
 • doplatok: 22,90 €

Príklad č.2

 • zariadenie: tablet 
 • predajná cena: 350 €
 • príspevok: -350 €
 • doplatok: bez doplatku

Príklad č.3

 • zariadenie: notebook 
 • predajná cena: 299 €
 • príspevok: -350 €
 • doplatok: bez doplatku
 • cenový rozdiel -50 € sa nevie preniesť na ďalší nákup

Zdroj: https://digitalnyziak.sk/

Informácie na tejto stránke sú predbežné. Dátum pre uplatnenie príspevku je do 30.11.2023. Informácie na stránke priebežne aktualizujeme. Kompletné informácie o projekte získate na www.digitalnyziak.sk. Posledná aktualizácia 28.11. 2023.

 

Autor: Hacom.sk