Jablotron AC-160-DIN Bezdrôtové multifunkčné relé na DIN lištu

V prípade naučenia multifunkčného relé do ústredne systému JABLOTRON 100+ kopíruje zvolené PG výstupy. Avšak relé môže byť inštalované ako plne autonómne zariadenie, reagujúce na aktiváciu detektorov série JA-15x.

Výrobca:
Jablotron
Obj. čislo:
AC-160-DIN

Jablotron AC-160-DIN Bezdrôtové multifunkčné relé na DIN lištu

 

V tomto prípade relé reaguje podľa zvoleného režimu pre daný detektor (režimy: kopíruj s presahom, impulz, zmeň stav, vypni a blokuj).

Rovnako ho možno prevádzkovať kombinovane, kedy relé kopíruje zopnutie PG výstupu z ústredne a zároveň reaguje na aktiváciu naučených jednosmerne komunikujúcich detektorov série JA-15x.

Poskytuje galvanicky aj bezpečnostne oddelené prepínacie kontaktné relé pre spínanie silových záťaží 230V/16A. V systéme zaberá jednu pozíciu.

Parametre

Doplňujúce informácie

Technické údaje

Napájanie ~ 230 V / 50 Hz, zariadenie triedy ochrany II.
Vlastný príkon 0,4 W / max. 1,5 W
Zaťažiteľnosť kontaktov silového relé:
(galvanicky oddelené od ovládacích svoriek) trieda ochrany II:
Maximálne spínané napätie 250 V AC / 24 V DC
Odporová záťaž (cosφ=1) max.16 A
Indukčná, kapacitná záťaž (cosφ=0,4) max. 8 A
Halogénové osvetlenie max. 1000 W
Minimálny DC spínaný výkon 0.5 W
Prierez pripojovaných vodičov max. 2x 1,5 mm2; max. 1x 2,5 mm2
Rozmery 18 x 90 x 65 mm, 1 DIN modul
Prostredie II. vnútorné všeobecné (STN EN 50131-1)
Rozsah pracovných teplôt -10 až + 40 °C
Krytie IP20, IP40 pre predný panel (EN 60529)
V zhode s: STN EN 300 220-1, STN EN 60950-1, STN EN 60947-6-1, STN EN 50581