Jablotron JA-180G bezdrôtový detektor úniku plynu

Detektor úniku plynu Jablotron JA-180G reaguje na horľavé plyny a výpary (zemný plyn, metán, propán, bután, acetylén pod.). Pri aktivácii vyšle na ústredňu požiarny poplachový signál a spustí poplach vstavanou sirénou.

Výrobca:
Jablotron
Obj. čislo:
JA-180G

Jablotron JA-180G bezdrôtový detektor úniku plynu

Detektor má aj reléový poplachový výstup, ktorý umožňuje uzatvoriť prívod plynu (v spolupráci s vhodným elektrickým plynovým uzáverom). Detektor sa sám automaticky testuje.

Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Parametre

Doplňujúce informácie

Technické parametre

citlivosť (koncentrácia):
  Metán Propán Iso-bután
1. stupeň 10 ±3% DMV (0.50 % obj.) 18 ±3% DMV (0.30 % obj.) 23 ±3% DMV (0.30 % obj.)
2. stupeň 18 ±3% DMV (0.80 % obj.) 30 ±3% DMV (0.50 % obj.) 40 ±3% DMV (0.50 % obj.)
MV = Dolná medza výbušnosti (100%) podľa STN EN 60079-29-1: pre metán je 4,4% obj. koncentrácie, pre propán je 1,7% obj. koncentrácie, pre iso-bután je 1,3% obj. koncentrácie, vo výrobe kalibrované isobutánom.
Napájanie zo siete 230 V (+10 až -15%) / 50 Hz, cca 2 W, tř.ochrany II
Zvuková signalizácia 94 dB / 0,3 m
Reléový výstup voliteľná reakcia na 1. alebo 2. stupeň
Zaťažiteľnosť relé prepínací kontakt / max. 230 V / 5 A
Pracovná teplota -10 °C až +40 °C
Relatívna vlhkosť 25 až 75 %
Skladovacia teplota -20 °C až +50 °C
Doba stabilizácie 90 s
Reakčná doba do 10 s
Metóda detekcie katalytické spaľovanie
Krytie IP 30 (STN EN 60 529)
Komunikačné pásmo 868,1 MHz, protokol Jablotron
Komunikačný dosah cca 200 m na priamu viditeľnosť
Rozmery, váha 101 x 74 x 39, 210 g
Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR – 34 / 2012
Konštruované pre prevádzku v bežných atmosferických tlakoch 86 až 106 kPa
Spĺňa STN EN 50194-1, STN EN 60079-29-1, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 300220, STN EN 60950-1
Určené pre priestory bez nebezpečenstva výbuchu - zóna 2 STN EN 60079-10
Certifikováné VVUÚ a.s., certifikačný orgán č. 3076