JA-180N Jablotron bezdrôtový modul výkonových relé

Bezdrôtový modul obsahuje dve silové relé riadené rádiom. Napájajú sa zo siete a možno ich použiť: pre bezdrôtové ovládanie spotrebičov pomocou ovládačov JA 18xJ a na príjem signálov z bezdrôtových detektorov JA-18x.

Výrobca:
Jablotron
Obj. čislo:
JA-180N

JA-180N Jablotron bezdrôtový modul výkonových relé

Napája sa priamo z 230V el. siete a má dve nezávislé výstupné relé. Spolupráca s detektormi umožňuje automatizovať niektoré činnosti v objekte, ako je rozsvecovanie svetiel pri aktivácii detektora, spustenie ventilácie a pod.

Výstupné relé je možné ovládať v rôznych režimoch, v závislosti od naučených prvkov: impulz 1sek., impulz 2min., zmeň stav a zapni/vypni.

Vďaka bezdrôtovo ovládateľným, výkonovým, výstupným relé nájde modul široké uplatnenie v domácej automatizácii na zapínanie osvetlenia, ventilácií, kúrenia, motorov a ďalších zariadení.

Technické parametre

Napájanie 230V / 50Hz, trieda ochrany II
Vlastný príkon cca 1W
Zaťažiteľnosť kontaktov relé odporová záťaž max. 2,5 A / 250 V AC
indukčná (kapacitná), žiarovková záťaž max. 0,5 A / 250 V AC
Poistka max. 5A
Komunikačné pásmo 868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Prvky sa učia do bezodberovej pamäte nevymažú sa vypnutím napájania
Min. vzdialenosť vysielača 1 m
Rozmery, váha 76 x 110 x 33 mm, anténa 35 mm, 120 g
Pracovné prostredie vnútorné všeobecné –10 až +40 °C
Stupeň krytia IP40 podľa STN EN 60529
Mechanická odolnost IK08 podľa STN EN 50102
Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR - 34/2012
Produkt spĺňa STN EN 300 220, STN EN 50130-4, EN 55022 a STN EN 60950-1

Parametre