Kódex spoločnosti

 

1. Voči zákazníkom a obchodným partnerom sa správame zdvorilo a s úctou.

2. Službu alebo produkty poskytujeme na základe odbornej telefonickej alebo osobnej analýzy.

3. Potreby a spokojnosť klienta kladieme na prvé miesto.

4. Zaväzujeme sa k diskrétnosti a ochrane v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. Robíme všetky potrebné činnosti preto, aby sa tieto údaje ochránili.

5. Vždy sme naklonení na stranu nášho odberateľa.